1.1 Niniejsza Polityka Plików Cookie reguluje wykorzystanie plików cookie i wtyczek do mediów społecznościowych na stronie internetowej www.idealstandard.com firmy Ideal Standard i jej podmiotów stowarzyszonych (zwanej dalej " Stroną Internetową").

1.2 Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na twardym dysku urządzenia, i zawierające określone informacje, a czasem dane osobowe. Wtyczki do mediów społecznościowych to niewielkie części oprogramowania opracowane i dostarczone przez dostawców usług mediów społecznościowych, których celem jest zintegrowanie mediów społecznościowych po wbudowaniu w Stronę Internetową.

1.3 W celu uzyskania ogólnych informacji o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych inaczej niż poprzez pliki cookie i wtyczki do mediów społecznościowych, również w związku z Twoimi kontaktami z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, faksu i mediów społecznościowych oraz wskutek jakiegokolwiek zamówienia lub zakupu, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności.

1.4 Kontynuując korzystanie z naszej Strony Internetowej po otrzymaniu informacji o wykorzystaniu plików cookie, potwierdzasz, że zapoznałeś się i akceptujesz niniejszą Politykę Plików Cookie i naszą Polityką Prywatności.