Hasło to wyraża, że zależy nam na przyszłości planety i bierzemy odpowiedzialność za jej zasoby naturalne. Nasza Firma ma na uwadze ochronę środowiska. Inwestując w technologie, wyposażenie i dbając o wykorzystywanie materiałów, oszczędzamy zasoby naturalne i chronimy zdrowie pracowników.

Nasze produkty tworzymy na podobnych zasadach tak, aby klienci mogli korzystając z nich oszczędzać i jednocześnie dbać o najważniejsze zasoby, jakimi dla ludzkości jest woda. To jest nasza „niebieska odpowiedzialność”, która ma na celu tworzenie w naszych produktach, lepszych, oszczędniejszych w działaniu technologii, dając nasz wkład w ochronę przyrody. 

Kierując się tą „niebiesko-zielona” filozofią podejmujemy różne inicjatywy, wewnątrz i na zewnątrz Firmy i idziemy ścieżką zrównoważonego rozwoju. Staramy się, aby każde miejsce pracy było „zielone” i sprzyjało rozpowszechnianiu zielonej idei. W ten sposób możemy zadbać o naszą niebieską planetę i dać jej szansę na przyszłość.